logo
Hotline 024 3558 5666
Công ty Liên doanh Thực phẩm Mavin là một trong số rất ít các doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng được mô hình sản xuất “Từ nông trại tới bàn ăn”, bên cạnh đó chúng tôi luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển để mang lại những sản phẩm và chất lượng phục vụ tốt nhất tới Khách hàng. Hiện tại Công ty vẫn đang liên tục tuyển dụng các  vị trí đến làm việc.

Vị trí: Giám đốc Nhà máy Công ty TNHH Liên Doanh Thực phẩm Mavin (MavinFoods)

Địa điểm làm việc: Hà Nam 

NHIỆM VỤ:

1. Hoạch định chiến lược sản xuất phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

2. Chịu trách nhiệm về việc vận hành chung công việc của các Bộ Phận: Sản xuất, Đóng gói, QC, Kho, Bảo vệ, Bảo trì, R&D cũng như việc giao tế với các cơ quan chức năng khi họ đến làm việc.

3. Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí, vật tư theo yêu cầu.

4. Chủ trì việc xây dựng, duy trì, cập nhật việc thực hiện các quy trình sản xuất, các quy định chất lượng trong toàn Công ty nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cho Công ty, tuân thủ đúng quy trình về ISO - HACCP.

5. Chủ trì việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản phẩm; Nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến chất lượng sản phẩm đang có; Nghiên cứu và triển khai việc áp dụng công nghệ mới, sản phẩm mới theo định hướng của Công ty.

6. Kết hợp với Bộ phận Kinh doanh đánh giá hiệu quả của sản phẩm trên thị trường trên cơ sở chất lượng sản phẩm để tham mưu cho Ban lãnh đạo nhằm đưa ra chiến lược sản xuất phù hợp trong tháng/quý/năm.

7. Chủ trì việc xây dựng định mức nhân công, định mức nguyên vật liệu, định mức tiêu hao khác trong sản xuất.

8. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc CBNV dưới quyền thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty và các quy định về quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

9. Phối hợp với các thành viên trong Ban Giám Đốc nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất theo định hướng phát triển của Công ty.

10. Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự, phân công công việc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, đánh giá nhân sự các Phòng ban trực thuộc.

11. Tổ chức hoạt độngtập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng suất & hiệu quả làm việc của CBNV thuộc quản lý.

12. Thực hiện các yêu cầu khác của Ban Giám Đốc

QUYỀN HẠN 

1. Được quyền điều hành toàn bộ khối sản xuất của Nhà máy

2. Điều chuyển, xử lý kỷ luật, quyết định tuyển dụng đối với nhân sự các Phòng ban thuộc lĩnh vực sản xuất

3. Ban hành và ký các văn bản có liên quan đến nội quy, quy định áp dụng trong Nhà máy sản xuất đồng thời kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định tại Nhà máy sản xuất sau khi đã được Ban lãnhđạo thông qua về chủ trương.

4. Đánh giá hiệu quả làm việc CBNV các Phòng ban, hiệu quả hoạt động các Phòng ban thuộc lĩnh vực sản xuất, đề xuất Tổng Giám đốc điều chỉnh lương, thưởng theo quy định tại Công ty.

5. Yêu cầu các Phòng ban thuộc lĩnh vực sản xuất báo cáo định kỳ, đột xuất khi có nhu cầu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Kinh nghiệm: Ít 02 năm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng:
 • Kỹ năng cơ bản: Có kỹ năng lãnh đạo và tổ chức
 • Kỹ năng xã hội: Kỹ năng truyền đạt thông tin hiệu quả
 • Khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh
 • Kỹ năng phối hợp làm việc tốt với các bộ phận khác
 • Kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp
 • Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích và xử lý tốt
 • Chịu được áp lực công việc
 •    Kỹ năng về hệ thống
 • Kỹ năng bao quát công việc
 • Kỹ năng lập kế hoạch, định hướng công việc cho cá nhân, bộ phận     

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Được cung ứng đủ về nhân lực.

- Được trang bị máy tính, các trang thiết bị hỗ trợ khác như máy in, bàn ghế.

- Được cung cấp thông tin liên quan kịp thời để chủ động trong việc phối hợp với các bộ phận;

- Được tham gia các khóa học đào tạo liên quan đến chuyên môn.

Chế độ đãi ngộ:
- Lương thưởng cạnh tranh
- Chế độ phúc lợi theo quy định

Liên hệ:
 • Tên liên hệ: Ms. Thương - Phòng Hành chính-Nhân sự  - 0932.201.081
 • Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Hudland, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
 • Gửi hồ sơ trực tiếp vào địa chỉ email: tuyendung@mavinfood.com


Vị trí: Trưởng phòng R&D (Thực phẩm)
Địa điểm: Hà Nội, Hà Nam

Mô tả công việc

- Chịu sự chỉ đạo, trực tiếp của TGĐ và chịu trách nhiệm trước Công ty về hiệu quả hoạt động của lĩnh vực đang phụ trách.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm, đảm bảo sản phẩm luôn đạt thị hiếu người tiêu dùng và đáp ứng mục tiêu theo yêu cầu TGĐ, Nghiên cứu các tính năng sản phẩm của các đối thủ
- Nghiên cứu cải tiến các sản phẩm hiện có của công ty, cải tiến bao bì, nhằm mục đích giảm chi phí, 
- Nghiên cứu tìm kiếm các thông tin có liên quan xu hướng sản phẩm mới, căn cứ các định chế an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Thiết lập, chuyển giao về kiểm soát Quy trình Công nghệ.
- Xây dựng các tài liệu quản lý chất lượng, đảm bảo hệ thống kiểm tra chặt chẽ.
- Xác định chế độ kiểm tra chất lượng phù hợp, xây dựng chất lượng thành phẩm và nguyên phụ liệu đầu vào của Công ty đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn HACCp, ISO 
- Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm: nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm
- Công bố chất lượng, đảm bảo chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ATVSTP.
- Kiểm soát thiết bị đo
- Cập nhật, thống kê, phân tích, tổng hợp tình hình chất lượng sản phẩm, ứng với từng nhóm sản phẩm, để làm cơ sở và cải tiến.
- Thiết lập các thông số chất lượng trong từng công đoạn sản xuất làm cơ sở cho bộ phận QC kiểm soát.
- Phối hợp với Quản lý Sản Xuất, Quản lý Chất lượng, cung ứng vật tư để thiết lập 1 giải pháp đồng nhất ổn định chất lượng sản phẩm.
- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm của công ty.

Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa Thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, và các ngành có liên quan.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trưởng phòng quản lý kỹ thuật, có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc ở nhà máy sản xuất thực phẩm.
- Nắm vững Luật pháp , các thông tư, nghị định về An toàn vệ sinh Thực phẩm.
- Có kinh nghiệm vận hành và triển khai các hệ thống 5S, ISO, Kaizen/ HACCP trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.
- Tinh thần trách nhiệm cao. Làm việc tốt dưới cường độ áp lực cao. 
- Ưu tiên nữ, có khả năng gắn bó lâu dài
- Thành thạo vi tính văn phòng

Chế độ đãi ngộ:
- Lương thưởng cạnh tranh
- Chế độ phúc lợi theo quy định

Liên hệ:
 • Tên liên hệ: Ms. Thương - Phòng Hành chính-Nhân sự  - 0932.201.081
 • Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Hudland, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
 • Gửi hồ sơ trực tiếp vào địa chỉ email: tuyendung@mavinfood.com

Kiểm tra phê duyệt các khoản thanh toán - giải ngân trước khi trình duyệt lãnh đạo:
-          Nhận hồ sơ thanh toán từ các phòng ban liên quan kiểm tra phê duyệt tính hợp lý, hợp lệ, hiệu quả theo quy định của pháp luật và nội quy quy chế của công ty.

-          Yêu cầu các bộ phận liên quan hoàn chứng từ chi phí đúng thời điểm quy định của pháp luật thuế, pháp luật kế toán và theo nội quy quy chế của công ty.

-          Cân đối tính hiệu quả nguồn quỹ của công ty cho các hoạt động thu - chi.
Báo cáo kế hoạch dòng tiền hàng tuần
Chủ động kết nối và làm việc với các phòng ban để xử lý các công việc liên quan đến phòng tài chính kế toán.
Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra
Chịu trách nhiệm trực tiếp với giám đốc điều hành, giám đốc tài chính về công tác hạch toán kế toán, báo cáo quản trị, báo cáo thuế theo quy định
 
Việc giải quyết và xử lý các khoảng thiếu hụt, các khoảng nợ không đòi được và các khoảng thiệt hại khác.
Tổ chức hệ thống kế toán của công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty theo hướng hiệu quả, giữ bí mật các tài liệu kế toán và bí mật số liệu kế toán của công ty:
-          Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo thuế, báo cáo thống kê, quyết toán thuế theo quy định.

-          Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán.

-          Đánh giá hiệu quả hoạt động làm việc của nhân viên cấp dưới, tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao hiệu quả xử lý công việc của nhân viên cấp dưới đảm bảo xử lý công việc trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.

-          Kiểm tra hướng dẫn việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

-          Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

 
Tham gia làm việc trực tiếp với cán bộ thuế và các đối tác liên quan trong thẩm quyền được công ty giao phó.
Tham gia công tác tham mưu tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán -  tài chính doanh nghiệp nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại của công ty đã xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong kinh doanh để có biện pháp khắc phục  hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Tham mưu tư vấn thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  Ngành nghề việc làm:
  Kế toán / Kiểm toán
  Cấp bậc: Quản lý/ Trưởng phòng
  Nơi làm việc:
  Hà Nội
  Quận Hoàng Mai
  Trình độ học vấn: Đại học trở lêm
  Mức kinh nghiệm: ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
  Loại công việc: Toàn thời gian cố định
  Tuổi: 30-45
  Giới tính: Nam/Nữ

 • Tên liên hệ: Ms. Huyền - Phòng Hành chính-Nhân sự  - 0943.662.857
 • Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Hudland, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
 • Gửi hồ sơ trực tiếp vào địa chỉ email: tuyendung@mavinfood.comMô tả chi tiết công việc

- Tiếp nhận đơn hàng và xử lý đơn hàng
- Kiểm tra đơn hàng
- Tính khối lượng đơn hàng và tính xe giao hàng
- Triển khai cho xe bốc hàng, giao hàng
- Xử lý phát sinh khi giao hàng, sau giao hàng
- Chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Bằng cấp, chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kế Toán
- Ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng anh giao tiếp.
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và đã từng sử dụng các phần mềm bán hàng là một lợi thế
- Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương: Từ 1 năm - 3 năm kinh nghiệm làm Sales Admin hoặc điều vận, quản lý kho ở các Công ty có quy mô tương đương.

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty
  * NỘP HỒ SƠ:
  - Ưu tiên nộp hồ sơ qua email theo địa chỉ email  
  - Hoặc nộp hồ sơ phô tô, trực tiếp hay gửi qua bưu điện tại Công ty Liên doanh Thực phẩm Mavin (Lô E6 - Khu Công nghiệp Đồng Văn II - huyện Duy Tiên - Hà Nam.

 • * Gửi CV vào địa chỉ mail: tuyendung@mavinfood.com
  Hồ sơ gồm: CV ghi rõ quá trình kinh nghiệm làm việc; Đơn xin việc, SYLL, Sổ Hộ khẩu, Giấy khai sinh , CMND, giấy khám sức khỏe, bằng cấp liên quan và 04 ảnh 3x 4 (Nộp ảnh khi được nhận vào làm việc)
  * Liên hệ: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h – 11h, Chiều từ 13h30 – 16h30.
  - Nguời liên hệ: Đào Thị Phương
  - Điện thoại liên lạc: 0243.5585.666 hoặc 0964249310.

Mô tả chi tiết công việc

- Mở rộng kênh phân phối (siêu thị).
- Phát triển thị trường.
- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng trong khu vực.
- Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng quan trọng.
- Hỗ trợ thu đòi công nợ, giải quyết khiếu nại thắc mắc của khách hàng.
- Tổng kết đánh giá hiệu quả bán hàng của từng khách hàng, đề nghị chính sách bán hàng phù hợp để phát triển tối đa doanh số.
- Thực hiện chế độ lập kế hoạch công việc và báo cáo hàng tuần cho phụ trách khu vực.
- Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn
* CHẾ ĐỘ:
- Thu nhập: Thỏa thuận (gồm Lương cứng + lương doanh số tháng + thưởng quý, năm, mở mới …. Thu nhập bình quân > 20tr/tháng)
- Được làm việc trong môi trường và điều kiện ổn định, lâu dài.
- Được hưởng đầy đủ các khoản phụ cấp và các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước và của Công ty.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty
- Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc thực tế.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* YÊU CẦU:
- Trình độ: Từ Trung cấp trở lên các trường kinh tế, thương mại, ngoại thương, ...
- Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp
- Kinh nghiệm: Ít nhất kinh nghiệm 3 năm ở kênh siêu thị thuộc lĩnh vực thực phẩm. 
- Giới tính: Nam/nữ. Ưu tiên nam.
- Độ tuổi: 28 – 50
- Yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, trung thực, sức khỏe tốt.
Thông tin liên hệ

 • - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty
  * NỘP HỒ SƠ:
  - Ưu tiên nộp hồ sơ qua địa chỉ email: tuyendung@mavinfood.com
  Hồ sơ gồm: CV ghi rõ quá trình kinh nghiệm làm việc; Đơn xin việc, SYLL, Sổ Hộ khẩu, Giấy khai sinh , CMND, giấy khám sức khỏe, bằng cấp liên quan và 04 ảnh 3x 4 (Nộp ảnh khi được nhận vào làm việc)
  - Liên hệ: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h – 11h, Chiều từ 13h30 – 16h30.

 • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự
 • Ms Huyền. SĐT: 0943 662 857
 • Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Hudland, số 6, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội.MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 

 Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của giám sát

- Báo cáo kết quả công việc thực hiện và số liệu khu vực mình phụ trách

- Triển khai các chương trình maketting ra bên ngoài

- Phục vụ, giao nhận hàng hóa đến khách hàng theo chức năng

- Mở điểm bán và phân phối trên địa bàn

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc, có định hướng làm việc và gắn bó lâu dài với công ty

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Chịu được áp lực công việc

- Có kỹ năng sale là 1 lợi thế

Mô tả

 • Trình độ học vấn: Trung cấp
 • Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Tuổi: 20-30
 • Giới tính: Nam/Nữ
 • Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

   - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

   - Gửi CV về địa chỉ mail: tuyendung@mavinfood.com

   - Liên hệ số điện thoại: 0943 662 857 - Ms .Huyền 

   - Ưu tiên những ứng viên gửi CV về sớm hoặc nộp hồ sơ sớm nhất

  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Hudland, số 6, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

  • Tên liên hệ: Ms. Huyền - Phòng Hành Chính - Nhân Sự
  • Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Hudland, số 6, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội


Mô tả chi tiết công việc
- Hỗ trợ thủ kho xuất hàng theo đúng quy định
- Kiểm soát hàng xuất, làm các chứng từ, đóng hàng ...
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn
* Quyền lợi
- Lương: > 4,5tr
- Được đóng BHXH theo quy định và hưởng tất cả các chế độ đãi ngộ khác của Công ty khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
- Kinh nghiệm: không yêu cầu
- Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình công việc
- Địa điểm làm việc: Hà Nam 
- Tuổi: 20 - 30
- Giới tính: Nam

* NỘP HỒ SƠ:
- Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc nộp trực tiếp tại Công ty
- Ưu tiên nộp hồ sơ qua email: phương.dao@mavinfood.com; 
- Hoặc nộp hồ sơ phô tô, trực tiếp hay gửi qua bưu điện tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin
Địa chỉ: Lô E6- KCN Đồng Văn II- xã Bạch Thượng- huyện Duy Tiên- tỉnh Hà Nam
* Hồ sơ gồm: CV ghi rõ quá trình kinh nghiệm làm việc; Đơn xin việc, SYLL, Sổ Hộ khẩu, Giấy Khai sinh , CMND, Giấy Khám sức khỏe, Bằng cấp liên quan và 04 ảnh 3x 4 (Nộp ảnh khi được nhận vào làm việc)
Hạn nộp hồ sơ: 30.10.2018

* Liên hệ: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h – 11h, Chiều từ 13h30 – 16h30. Ms Phương: 0123.3636.987Mô tả chi tiết công việc:

- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng;
- kiểm tra chứng từ tyêu cầu nhập/ xuất theo đúng quy định;
- Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan theo lệnh của cấp trên;
- Trực tiếp nhập phiếu vào phần mềm;
- Theo dõi số liệu nhập xuất tồn hàng ngày và đối chiếu số liệu với định mức tồn kho tối thiểu;
- Các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.

* Quyền lợi:
- Lương: Thỏa thuận + PC ăn trưa
- Được đóng BHXH theo quy định và hưởng tất cả các chế độ đãi ngộ khác của Công ty khi ký hợp đồng lao động chính thức.
- Được hưởng phụ cấp thâm niên hàng năm.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
* YÊU CẦU:
- Trình độ: Từ trung cấp trở lên các trường kinh tế, thương mại, ngoại thương ... chuyên ngành kế toán
- Kinh nghiệm: Ít nhất kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực có liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại Hà Nam.
- Giới tính: Nam/nữ. Ưu tiên nam.
- Độ tuổi: 22 - 35
- Yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, trung thực, sức khỏe tốt.

* NỘP HỒ SƠ:
- Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty
- Ưu tiên nộp hồ sơ qua email theo địa chỉ email phuong.dao@mavinfood.com
- Hoặc nộp hồ sơ phô tô, trực tiếp hay gửi qua bưu điện tại Công ty Liên doanh Thực phẩm Mavin (Lô E6 - Khu Công nghiệp Đồng Văn II - huyện Duy Tiên - Hà Nam.
* Hồ sơ gồm: CV ghi rõ quá trình kinh nghiệm làm việc; Đơn xin việc, SYLL, Sổ Hộ khẩu, Giấy khai sinh , CMND, giấy khám sức khỏe, bằng cấp liên quan và 04 ảnh 3x 4 (Nộp ảnh khi được nhận vào làm việc)
* Hạn nộp hồ sơ: 30.10.2018
* Liên hệ: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h – 11h, Chiều từ 13h30 – 16h30.
Ms Phương - Phòng Hành Chính -Nhân Sự- SDT: 0226.3852.889.
Địa chỉ: Lô E6 - Khu Công nghiệp Đồng Văn II -, Huyện Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam Mô tả chi tiết công việc

- Hàng ngày nhập số liệu mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách.
- Tổng hợp số liệu mua hàng, bán hàng hàng ngày báo cáo cho phòng kế toán
- Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với kho và công nợ.
- Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng.
- Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT(nếu có) trong ngày.
- Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về công việc xuất, nhập, tồn và cuối ngày.
- Định khoản và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Lên kế hoạch thu hồi, thanh toán công nợ và liên hệ với khách hàng.
- Hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
- Sắp xếp, bảo quản, lưu trữ hóa đơn tài chính.
- Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty.
- Hỗ trợ kế toán tổng hợp và thực hiện các yêu cầu khác của kế toán trưởng và ban giám độc.
- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Trình độ: Từ Cao đẳng trở lên
- Chuyên ngành: Kế toán
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, sức khỏe tốt
- Nhiệt tình, có cam kết và mục tiêu nghề nghiệp
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
- Giới tính: Nữ.
- Độ tuổi: 22-30

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty
  - Ưu tiên nộp hồ sơ qua email theo địa chỉ email tuyendung@mavinfood.com
  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Lô E6, KCN Đồng Văn II, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.
  Hồ sơ gồm: CV ghi rõ quá trình kinh nghiệm làm việc; Đơn xin việc, SYLL, Sổ Hộ khẩu, Giấy khai sinh , CMND, giấy khám sức khỏe, bằng cấp liên quan và 04 ảnh 3*4
  - Địa chỉ: Lô E6, KCN Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
  - Nguời liên hệ: Msr. Phương
  - Điện thoại liên lạc: 02263 582 889 hoặc 0964249310MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh công nghiệp (máy xay thịt, trộn thịt, máy cắt, lò hơi, lò xông khói ...)
- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn.

YÊU CẦU:
- Trình độ: Từ trung cấp trở lên chuyên ngành hệ thống điện, điện- tự động hóa, điện công nghiệp
- Trung thực, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp và thuyết phục đối tác tốt.
- Nhiệt tình, có cam kết và mục tiêu nghề nghiệp
- Ưu tiên người có hộ khẩu Hà Nam và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh công nghiệp.
- Giới tính: Nam.
- Độ tuổi: 20-35
- Địa điểm làm việc: Hà Nam
- Số lượng: 02 người.

CHẾ ĐỘ:
- Lương: 5tr - 7tr tùy năng lực + phụ cấp 01 bữa ăn trưa tại công ty
- Được đóng BHXH theo quy định và hưởng tất cả các chế độ đãi ngộ khác của Công ty khi ký hợp đồng lao động chính thức.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

NỘP HỒ SƠ:
Ưu tiên nộp hồ sơ qua email theo địa chỉ: phuong.dao@mavinfood.com; 
Hoặc nộp hồ sơ phô tô, trực tiếp hay gửi qua bưu điện tại Nhà máy Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin (Lô E6 – KCN Đồng Văn II – xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên – Hà Nam).
Hồ sơ gồm: CV ghi rõ quá trình kinh nghiệm làm việc; Đơn xin việc, SYLL, Sổ Hộ khẩu, Giấy Khai sinh , CMND, Giấy Khám sức khỏe, Bằng cấp liên quan và 04 ảnh 3x 4 (Nộp ảnh khi được nhận vào làm việc)
Hạn nộp hồ sơ: 15/7/2018.

Liên hệ: CHỈ LIÊN HỆ TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h – 11h, Chiều từ 13h30 – 16h30. 
Ms. Phương- Nhân viên hành chính nhân sự. - ĐT: 0226.3582.889. 

Tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ.

Mô tả Công việc:
- Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp
- Đối chiếu công nợ và xác nhận công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
- Hạch toán cập nhật sổ phụ ngân hàng vào phần mềm và lưu trữ theo dõi
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ thanh toán trước khi trình ký kế toán trưởng
- Định kỳ hàng tháng báo cáo công nợ ( gồm cả tuổi nợ nhà cung cấp
- Kiểm tra và in ấn hoàn thiện hồ sơ giải ngân ngân hàng trước khi trình ký kế toán trưởng
- Kiểm tra chiết khấu thanh toán trong tháng
- In chứng từ kế toán và lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán
- Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết 
- Trình độ: Từ Cao đẳng trở lên
- Chuyên ngành: Kế toán
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, sức khỏe tốt
- Nhiệt tình, có cam kết và mục tiêu nghề nghiệp
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
- Giới tính: Nữ.
- Độ tuổi: 22-30
- Ưu tiên người có hộ khẩu Hà Nội

CHẾ ĐỘ:
- Lương: Lương
 5-7tr 
Được đóng BHXH theo quy định, được tham gia các khóa đào tạo và hưởng tất cả các chế độ đãi ngộ khác của Công ty khi ký hợp đồng lao động chính thức.


NỘP HỒ SƠ:

Hồ sơ gồm: 
CV ghi rõ quá trình kinh nghiệm làm việc; Đơn Xin việc, SYLL, Sổ Hộ khẩu, Giấy Khai sinh, CMND, Giấy Khám sức khỏe, Bằng cấp liên quan và 04 ảnh 3x 4.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2018

Liên hệ:
Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h – 11h, Chiều từ 13h30 – 16h30.
- Địa chỉ: Tầng 3, nhà L, số 35 Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nguời liên hệ: Ms Huyền
- Điện thoại liên lạc: 02435406358
-Email: letanvphn@mavinfood.com / phuong.dao@mavinfood.com

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Theo dõi kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng đã được ban hành từ khâu nguyên vật liệu đầu vào, quá trình sản xuất, thành phẩm.
- Phối hợp với bộ phận sản xuất nhắc nhở, đưa ra các yêu cầu về việc thực hiện của công nhân trực tiếp về sự sai lệch về quy trình công nghệ trong quá trình sản xuất
- Kiểm soát VSATTP phân xưởng, dụng cụ, máy móc, Công nhân trước, trong và sau khi kết thúc sản xuất. Lập phiếu yêu cầu đối với trường hợp không tuân thủ các điều kiện tiên quyết đã được quy định
- Đề xuất phương án cải tiến khi thấy những thao tác, quy trình công nghệ mang lại giá trị có lợi dựa trên kiến thức, năng lục của bản thân
- Lấy mẫu kiểm tra cảm quan, hóa lý
- Lập báo cáo và ghi chép các biểu mẫu kiểm soát chất lượng các công đoạn sản xuất
- Phản hồi và trao đổi thông tin với giám sát sản xuất và trưởng bộ phận về những vấn đề liên quan tới chất lượng
- Lập biên bản với những trường hợp làm sai lệch đối với những chuẩn mực đã được đưa ra
- Báo cáo công việc cho trưởng phòng QLCL hàng ngày/tuần/tháng
- Hình thức làm việc: đi làm theo sản xuất
- Lập kế hoạch thực hiện công việc hàng tuần

YÊU CẦU:
- Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thực phẩm
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm làm vị trí QC trong ngành thực phẩm
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, có kiến thức về QC
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, sức khỏe tốt.
- Làm việc theo ca sản xuất, khả năng phối hợp làm việc nhóm, có tính quyết đoán
- Khả năng phối hợp làm việc nhóm, hay độc lập, có tính quyết đoán
- Giới tính: Nam/Nữ. Ưu tiên nam.
- Độ tuổi: 24 - 35.
- Ưu tiên người có hộ khẩu Hà Nam.
- Số lượng cần tuyển: 02

CHẾ ĐỘ:
- Lương: Lương
5-7tr 

- Được đóng BHXH theo quy định, được tham gia các khóa đào tạo và hưởng tất cả các chế độ đãi ngộ khác của Công ty khi ký hợp đồng lao động chính thức.

NỘP HỒ SƠ: Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ qua email.
Nộp hồ sơ phô tô, trực tiếp tại Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin (Lô E6 - Khu Công nghiệp Đồng Văn II - huyện Duy Tiên - Hà Nam), qua bưu điện hoặc gửi hồ sơ theo địa chỉ email: phuong.dao@mavinfood.com ;  Ưu tiên nộp hồ sơ qua email.

Hồ sơ gồm: CV ghi rõ quá trình kinh nghiệm làm việc; Đơn Xin việc, SYLL, Sổ Hộ khẩu, Giấy Khai sinh, CMND, Giấy Khám sức khỏe, Bằng cấp liên quan và 04 ảnh 3x 4.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2018

Liên hệ: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h – 11h, Chiều từ 13h30 – 16h30.


MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh công nghiệp (máy xay thịt, trộn thịt, máy cắt, lò hơi, lò xông khói ...)
- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn.

YÊU CẦU:
- Trình độ: Từ trung cấp trở lên chuyên ngành hệ thống điện, điện- tự động hóa, điện công nghiệp
- Trung thực, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp và thuyết phục đối tác tốt.
- Nhiệt tình, có cam kết và mục tiêu nghề nghiệp
- Ưu tiên người có hộ khẩu Hà Nam và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh công nghiệp.
- Giới tính: Nam.
- Độ tuổi: 20-35
- Địa điểm làm việc: Hà Nam
- Số lượng: 02 người.

CHẾ ĐỘ:
- Lương: 5tr - 7tr tùy năng lực + phụ cấp 01 bữa ăn trưa tại công ty
- Được đóng BHXH theo quy định và hưởng tất cả các chế độ đãi ngộ khác của Công ty khi ký hợp đồng lao động chính thức.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

NỘP HỒ SƠ:
Ưu tiên nộp hồ sơ qua email theo địa chỉ: phuong.dao@mavinfood.com; 
Hoặc nộp hồ sơ phô tô, trực tiếp hay gửi qua bưu điện tại Nhà máy Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin (Lô E6 – KCN Đồng Văn II – xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên – Hà Nam).
Hồ sơ gồm: CV ghi rõ quá trình kinh nghiệm làm việc; Đơn xin việc, SYLL, Sổ Hộ khẩu, Giấy Khai sinh , CMND, Giấy Khám sức khỏe, Bằng cấp liên quan và 04 ảnh 3x 4 (Nộp ảnh khi được nhận vào làm việc)
Hạn nộp hồ sơ: 15/7/2018.

Liên hệ: CHỈ LIÊN HỆ TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h – 11h, Chiều từ 13h30 – 16h30. 
Ms. Phương- Nhân viên hành chính nhân sự. - ĐT: 0226.3582.889. 

Tuyển dụng vị trí: Phó phòng HCNS (Làm việc tại Hà Nam)

Mô tả chi tiết công việc

1. Tuyển dụng Nhân sự
 - Phỏng vấn, đánh giá ứng viên

2. Đào tạo - Xây dựng nội dung đào tạo
- Tổ chức đào tạo
- Đánh giá trong và sau đào tạo
- Báo cáo thực hiện kế hoạch đào tạo

3. Thực hiện trả lương, thưởng
- Chấm công, tính lương, thưởng, PC 
- Khảo sát và đề xuất, thực hiện điều chỉnh lương định kỳ

4. Khai báo BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm sức khỏe/ BH Tai nạn
- Thực hiện khai báo BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng
- Chốt và trả sổ BHXH cho CNCNV
- Khai báo và hướng dẫn thực hiện BHSK, BH Tai nạn

5. Khai báo và thực hiện các thủ tục về thuế TNCN
- Đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký giảm trừ gia cảnh 
- Thực hiện các thủ tục kê khai và quyết toán thuế TNCN

6. Quản lý hồ sơ, tài liệu, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ
 - Rà soát và gia hạn các hồ sơ nhân sự, hợp đồng hết hạn bao gồm cả hợp đồng lao động

7. Khen thưởng, kỷ luật
 - Nghiên cứu, đề xuất, XD quy chế khen thưởng, kỷ luật 
 - Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật

8. Quản lý tài sản, CCDC, bảo dưỡng, bảo trì và mua mới trang thiết bị văn phòng

9. Công tác hành chính
- Kiểm tra và xác nhận công tác phí cho CBCNV
- Xây dựng định mức văn phòng phẩm
- Tổ chức các sự kiện, phong trào, hoạt động tập thể nội bộ và khách hàng
- Thay mặt BGĐ làm việc với các cơ quan, ngành chức năng
- Quản lý công tác bảo vệ
 Xây dựng quy trình kiểm soát phương tiện ra vào Công ty
 XD kế hoạch đào tạo đình kỳ về an ninh, an toàn: ATVSLĐ, PCCC
 XD kế hoạch khám sức khỏe định kỳ
- Đề xuất các công cụ hỗ trợ kiểm soát về an ninh, an toàn: Máy tuần tra, camera
 XD kế hoạch quan trắc môi trường lao động hàng năm
 XD kế hoạch quan trắc môi trường hàng năm
 XD kế hoạch về quản lý CTNH hàng năm
 XD kế hoạch báo cáo định kỳ: môi trường, chất thải, …
- Phối hợp với các BP khác để hoàn thành thủ tục liên quan tới các giấy phép hoạt động của Công ty
- Đón tiếp khách hàng tới giao dịch và thăm Công ty


Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
Trình độ: Từ Cao đẳng trở lên
- Chuyên ngành: Nhân sự
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, sức khỏe tốt
- Nhiệt tình, có cam kết và mục tiêu nghề nghiệp
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
- Giới tính: Nam/Nữ.
- Độ tuổi: 25 - 35
- Ưu tiên người có hộ khẩu Hà Nam
- Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại Công ty
- Mức lương: Thương lượng khi phỏng vấn.

 
Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp

* NỘP HỒ SƠ:
- Ưu tiên nộp hồ sơ qua địa chỉ email: phuong.dao@mavinfood.com; daophuong2605@gmail.com
- Hoặc nộp hồ sơ phô tô, trực tiếp hay gửi qua bưu điện tại Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin (Lô E6 - Khu Công nghiệp Đồng Văn II - huyện Duy Tiên - Hà Nam.
* Hồ sơ gồm: CV ghi rõ quá trình kinh nghiệm làm việc; Đơn xin việc, SYLL, Sổ Hộ khẩu, Giấy Khai sinh, CMND, Giấy Khám sức khỏe, Bằng cấp liên quan và 04 ảnh 3x 4 (Nộp ảnh khi được nhận vào làm việc)
* Liên hệ: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h – 11h, Chiều từ 13h30 – 16h30.
- Địa chỉ: Lô E6 - Khu Công nghiệp Đồng Văn II - huyện Duy Tiên - Hà Nam - Việt Nam
- Nguời liên hệ: Ms. Phương - phòng HCNS
- Điện thoại liên lạc: 0226.3582.889

* Hạn nộp hồ sơ từ ngày 13/02/2018-15/03/2018MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh công nghiệp (máy xay thịt, trộn thịt, máy cắt, lò hơi, lò xông khói ...)
- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn.

YÊU CẦU:
- Trình độ: Từ trung cấp trở lên chuyên ngành hệ thống điện, điện- tự động hóa, điện công nghiệp
- Trung thực, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp và thuyết phục đối tác tốt.
- Nhiệt tình, có cam kết và mục tiêu nghề nghiệp
- Ưu tiên người có hộ khẩu Hà Nam và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh công nghiệp.
- Giới tính: Nam.
- Độ tuổi: 20-35
- Địa điểm làm việc: Hà Nam
- Số lượng: 02 người.

CHẾ ĐỘ:
- Lương: 5tr - 7tr tùy năng lực + phụ cấp 01 bữa ăn trưa tại công ty
- Được đóng BHXH theo quy định và hưởng tất cả các chế độ đãi ngộ khác của Công ty khi ký hợp đồng lao động chính thức.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

NỘP HỒ SƠ:
Ưu tiên nộp hồ sơ qua email theo địa chỉ: daophuong2605@gmail.com
Hoặc nộp hồ sơ phô tô, trực tiếp hay gửi qua bưu điện tại Nhà máy Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin (Lô E6 – KCN Đồng Văn II – xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên – Hà Nam).
Hồ sơ gồm: CV ghi rõ quá trình kinh nghiệm làm việc; Đơn xin việc, SYLL, Sổ Hộ khẩu, Giấy khai sinh , CMND, giấy khám sức khỏe, bằng cấp liên quan và 04 ảnh 3x 4 (Nộp ảnh khi được nhận vào làm việc)
Hạn nộp hồ sơ: 1/3/2018.

Liên hệ: CHỈ LIÊN HỆ TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH, từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h – 11h, Chiều từ 13h30 – 16h30. 
Ms. Phương- Nhân viên hành chính nhân sự. - ĐT: 0226.3582.889. 

* Công nhân đóng gói:
- Thực hiện việc đóng gói bao bì các sản phẩm.
- Giới tính: Nam/ nữ. Ưu tiên nữ.
- Ưu tiên người có hộ khẩu tại Hà Nam.
* Công nhân sản xuất:
- Thực hiện việc vận hành máy và các công việc theo yêu cầu của người phụ trách.
- Giới tính: Nam/ nữ.
- Ưu tiên người có hộ khẩu tại Hà Nam.
* Quyền lợi:
- Thu nhập: Từ 4-6tr/ tháng.
- Phụ cấp 1 bữa ăn trưa tại tnhà máy 
- Hàng năm được khám sức khỏe định kỳ. 
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng tiền phụ cấp thâm niên hàng năm. 
- Được đào tạo nâng cao tay nghề.
- Thường xuyên có những đợt xét duyệt để cất nhắc lên các vị trí khác cao hơn nếu làm tốt.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
- Chăm chỉ, chịu khó
- Có thể sắp xếp để làm thêm giờ và làm theo ca.
- Có sức khỏe tốt.
- Không mắc các bệnh về khớp, viêm gan (viêm gan A, B, C).

Liên hệ: Nộp Hồ sơ trực tuyến, Gửi kèm File,  Nộ hồ sơ trực tiếp tại Nhà máy
Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự
Địa chỉ: Lô E6 - KCN Đồng Văn II - xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Hà Nam.
Điện thoại liên lạc: 0226.3582.889
Email: phuong.dao@mavinfood.com; daophuong2605@gmail.com
Hạn nộp hồ sơ: 1/3/2018.

Nộp hồ sơ online