logo
Hotline 024 3558 5666

Hệ thống các Siêu thị bán sản phẩm Mavin.

Bên cạnh việc đưa các sản phẩm vào Hệ thống Khách sạn và Nhà hàng cao cấp tại Việt Nam, sản phẩm của Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin hiện đã được bày bán tại hầu hết các siêu thị của khu vực Miền Bắc Việt Nam.
 
Để mua sản phẩm của Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin, khách hàng có thể mua và đặt mua tại các hệ thống Siêu thị sau đây: