logo
Hotline 024 3558 5666

Bộ phận nghiên cứu phát triển R&D

Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm và kiểm nghiệm với chất lượng hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh việc kiểm soát chất lượng các sản phẩm hiện đang sản xuất, Công ty cũng chú trọng đầu tư phát triển các sản phẩm mới, giúp đáp ứng nhu cầu thực phẩm chất lượng cao, an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng.