logo
Hotline 024 3558 5666
Giới thiệu về Mavin
Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin là một thành viên của Tập đoàn Mavin. Chúng tôi là một trong số rất ít các doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng được mô hình sản xuất “Từ Nông trại tới Bàn ăn”, với chuỗi giá trị khép kín, từ khâu thức ăn chăn nuôi, con giống, chăn nuôi cho đến chế biến và cung cấp thực phẩm chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu vệ...
Thư ngỏ từ Chủ tịch Tập đoàn
Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin chúng tôi là Công ty Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm chất lượng cao từ thịt, theo tiêu chuẩn và chất lượng Châu Âu.
Hệ thống Chứng chỉ cho Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin
Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm Mavin được Tổ chức đánh giá và kiểm định nổi tiếng của Cộng hòa Liên bang Đức – TUV NORD cấp Chứng chỉ ISO 9001-2008, Chứng chỉ ISO 22000 -2005 và Chứng chỉ HACCP.